6. november 1918. Verdenskrigen har raset i 4 lange år, og Tyskland er trængt. Den Store Krig begynder at falde fra hinanden.
En ting er, at det ikke går kejserrigets vej på slagmarken, men menige tyskere har lidt længe under mangel på alt – mad, kul og beklædning.

Tyskland mistede sine allierede og i Kiel lavede flåden en spontan revolution. Ideen om revolution bredte sig rundt til andre havnebyer. Flensborg og også Sønderborg. Som et sidste desperat forsøg på at vende krigslykken vil den tyske generalstab i 1918 sende den kejserlige krigsmarine på et selvmordstogt mod England. Men her knækker filmen for de tyske matroser og marinesoldater. De vil bare ikke være med længere. Der udbryder mytteri på mange flådebaser, og det breder sig til Als, hvor en tysk marinesoldat, Bruno Toppf, bliver formand for arbejder- og soldaterrådet. For at sende den helt i mål udnævner han også sig selv til præsident.

Bruno Topff holder ifølge myten en flammende tale i kasernegården og får marinesoldaterne med sig. Han sikrer sig kontrol med broen over Alssund, henter penge i banken og han får styr på Landsråden og borgmesteren.

I 3 dage var Als i soldatersrådets magt, og så var det forbi. Der har næsten lige siden verseret en historie om, at den gode Bruno Toppf også udnævnte Als til selvstændig republik, men den historie er sandsynligvis en myte.