I anledning af 100-året for Sønderjyllands genforening med Danmark i 2020 producerede DKsyd en programserie med et antal afsnit, der i let tilgængelig folkelig fortælleform formidler baggrund, konsekvens og daglig påvirkning af befolkning, institutioner og stemninger i grænselandet. Den røde tråd vil være at bidrage til den fælles opfattelse af historien nord og syd for grænsen – herunder fremme refleksionen ift. forløbet samt endvidere bidrage til både flertallenes og mindretallenes selvforståelse nord og syd for grænsen. Således vil den dansk-tyske vinkel i tematiseringen være fremherskende og den demokratiske grænsedragning i 1920 blive sat i europæisk perspektiv. Se alle afsnit her

Den 11. juli 2020 optog DKsyd en særudgave af programserien “Adskilt – Genforenet – Efterladt”, på Dybbøl Banke på netop 100-års dagen for festlighederne. Optagelserne blev delt op i fem afsnit.

Del 1: Bliv klogere på greve Otto Didrik Schacks tale til genforeningsfesten samt genopførsel af et af højdepunkterne fra festen i 1920, hvor Kong Chr. X får overrakt et særligt flag fra 1864. Og høre DKsyds Genforeningskor fremfører sangene, som blev sunget til genforeningsfesten.

Del 2: Hør en genforeningstale fra det mangeårige medlem af Folketinget og fhv. minister Bertel Haarder samt høre violinist Mihaela Oprea, som i dagens anledning akkompagnerer DKsyds Genforeningskor. Og et interview med Linda Lassen, som i sit forfatterskab har beskæftiget sig med genforeningen.

Del 3: Kong Chr. X’s rolle ved genforeningsmarkeringen. Den unge skuespiller Mikkel Klinge Vandkær Thomsen fra Det lille Teater Gråsten genopførte kongens tale ved genforeningsfesten. Desuden skal det handle om H.P. Hanssen, som på trods af sit store arbejde med genforeningen kun fik en mindre rolle ved markeringen den 11. juli. Og et interview med forfatteren Karsten Skov, som i sine seneste romaner har valgt at fokusere på tiden op til genforeningen.

Del 4: Om det berømte sønderjyske kaffebord, som var med til at opretholde danskheden i Nordslesvig i perioden frem til genforeningen i 1920. Centerleder for Historiecenter Dybbøl Banke Bjørn Østergaard er i studiet til en snak om stedets historiske betydning for genforeningsmarkeringen den 11. juli. Derudover om De Sønderjyske Piger, som blev et ret udbredt symbol i kampen for danskheden. Både blandt de dansksindede i Slesvig og nord for Kongeåen i Danmark.

Del 5: Det handler om statsminister Niels Neergaards tale, og ikke mindst de berømte ord ”De skal ikke blive glemt”, der blev givet som løfte til det danske mindretal syd for grænsen, som ikke blev genforenet med Danmark. Og om Det Lille Teater i Gråsten, Historicum og Eventør, som alle har været medvirkende til, at DKsyd kunne markere 100-års jubilæet for genforeningsbegivenheden på Dybbøl Banke.